Dirbti iš namų kaip įvežimo datą. Leidimai ir licencijos - Versli Lietuva


Dėl Laikinojo prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarkos patvirtinimo

Laba diena, Norėčiau sužinoti kokie privalomi teisiniai reikalavimai dirbant su nuodingomis medžiagomis? Ačiū Laba diena, Dėkojame Jums už klausimą.

Pažymime, kad ūkio subjektų vykdoma veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis ir mišiniais Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama šiais teisės aktais: 1.

DARBAS IŠ NAMŲ. KAIP ATRODO DIENA DIRBANT IŠ NAMŲ?

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Žin. Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

dirbti iš namų kaip įvežimo datą

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas Žin. Leidimų įsigytiparduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro m. Komisijos reglamentas ES Nr. Nuodingąsias medžiagas gaminantys, tiekiantys rinkai, įsigyjantys, laikantys, naudojantys, taip pat jomis prekiaujantys asmenys privalo turėti kompetenciją patvirtinantis liudijimą.

Norint gauti liudijimą privaloma pateikti: 1.

dirbti iš namų kaip įvežimo datą

Fizinio asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją ir dokumentą, patvirtinantį veiklos su nuodingosiomis medžiagomis patirtį.

Juridinio asmens ar filialo darbuotojo, dirbančio su nuodingosiomis medžiagomis, kompetencijos atitiktį patvirtinantį dokumentą. Liudijimas išduodamas per 15 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos.

Nuorodos kopijavimas

Už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 85 Lt valstybės rinkliava.

Fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą privalo turėti Leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą.

dirbti iš namų kaip įvežimo datą

Leidimus išduoda Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba. Leidimo išdavimui reikia pateikti : 1. Prašymas laisva forma. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos išduota planuojamos veiklos poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada. Dokumentas, įrodantis nuodingos medžiagos pavadinimą, koncentraciją ir kiekį.

dirbti iš namų kaip įvežimo datą

Nuodingos medžiagos saugos duomenų lapai. Dokumentas, įrodantis asmens kompetencijos atitiktį. Dokumentas, įrodantis asmens reputacijos atitiktį.

Saugus sugrįžimas

Dokumentas, nurodantis nuodingųjų medžiagų panaudojimo paskirtį, rūšį, technologiją, apskaitą ir vietą. Už leidimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 28 Lt valstybės rinkliava. Vadovaujantis m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.