Daugiašalėje prekybos sistemoje. PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas - Daugiašalės prekybos sistemos teisinė sistema


daugiašalėje prekybos sistemoje

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas Sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą Turinys Nepažeidžiant šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatytos Vertybinių popierių komisijos teisės reikalauti sustabdyti arba nutraukti prekybą finansine priemone, reguliuojamos rinkos operatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti prekybą finansine priemone jo administruojamoje reguliuojamoje rinkoje ir arba daugiašalėje prekybos sistemoje, jeigu finansinė priemonė nebetenkina reguliuojamos rinkos ir arba daugiašalės daugiašalėje prekybos sistemoje sistemos taisyklėse nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai prekybos sustabdymas arba nutraukimas galėtų padaryti didelės žalos investuotojų interesams arba sklandžiam rinkos veikimui.

Reguliuojamos rinkos operatorius, kuris sustabdo ar nutraukia prekybą finansine priemone toje reguliuojamoje rinkoje ir arba daugiašalėje prekybos sistemoje, privalo šį sprendimą paskelbti viešai ir perduoti su šiuo sprendimu susijusią informaciją Vertybinių popierių komisijai.

daugiašalėje prekybos sistemoje

Apie finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, prekybos sustabdymą ar nutraukimą Vertybinių popierių komisija praneša kitų valstybių narių priežiūros institucijoms. Jeigu Vertybinių popierių komisija reikalauja sustabdyti ar nutraukti prekybą finansine priemone vienoje ar keliose reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose, toks Vertybinių popierių komisijos sprendimas turi būti nedelsiant viešai paskelbtas.

daugiašalėje prekybos sistemoje

Apie sprendimą sustabdyti ar nutraukti prekybą finansine priemone, kuria leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, Vertybinių popierių komisija praneša kitų valstybių narių priežiūros institucijoms. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 2, 3, 10, 22, 32, 47, 55, 62, 64, 68, 71, 72, 73, 85, 86, 87, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo straipsniu įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Galbūt jus domina.

daugiašalėje prekybos sistemoje